Rólunk

Az „Érted Együtt” Támogató Szociális Egyesületet 2006. augusztus 15-én hozták létre Debrecenben szociális munkás és jogász fiatalok, azzal a célkitűzéssel, hogy segítséget nyújtsanak a hátrányos helyzetű illetve a fogyatékkal élő embereknek abban, hogy teljes tagjai legyenek a társadalomnak. Az egyesület nagy hangsúlyt fektet arra, hogy klienseik a lehető legkisebb hátrányát érezzék fogyatékosságuknak, és ez által javuljon életminőségük.

Az Egyesület kiemelten fontosnak tartotta a kevesebb lehetőséggel élők esélyegyenlőségének biztosítását, önálló életvitelük elősegítését, társadalmi integrációjuk gyakorlati megvalósulását, melynek alapfeltétele az integrált egyéni és össztársadalmi gondolkodás.

Az egyesület rendelkezik a fogyatékosok szállítására alkalmas járművekkel, amelyekkel biztosítjuk a nagyobb rendezvényekre való eljutást, valamint a kliensek igényei szerint szolgáltatásaikkal biztosítják a rászorulók munkahelyre, egészségügyi intézményekhez, hivatalokhoz, boltokhoz és minden egyéb házon kívüli tevékenységhez jutását.

Szakmai vezetőink között tapasztalt szakemberek vannak, így szakmailag megalapozott ellátást tudnak nyújtani a rászorulók számára.

Munkatársaink több alap illetve szakellátást nyújtó civil szervezettel illetve önkormányzattal működnek együtt, szakmai tapasztalatcsere céljából. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a megyei módszertani központokkal. Fontosnak tartjuk a szakmai konferenciákon, előadásokon való részvételt mind a fenntartásban részt vevő munkatársak, mind a szolgálatvezetők részéről.

Célok és feladatkörök

 1. Személyi segítő szolgálat szervezése és működtetése

 2. Információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés

 3. Szállító szolgáltatáshoz való hozzájárulás megszervezése

 4. Önsegítő csoportok támogatása

 5. Gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás segítése

 6. Közösségi, kulturális és szabadidős programokban való egyenjogú részvétel elősegítése

 7. Állapotjavító és megőrző szolgáltatás közvetítése

 8. A fogyatékkal élő személy általános egészségi állapotának és a fogyatékossága jellegének megfelelő egészségügyi, szociális ellátásokhoz való hozzájutás biztosítása

 9. Jeltolmács biztosítása

 10. Alap- és szakellátási rendszerekkel való kapcsolattartás

 11. Önkormányzatok szociális vezetőivel való kapcsolattartás

 12. Egészségügyi, oktatási, gyermekjóléti, valamint gyermekvédelmi szervezetekkel, rendszerekkel való együttműködés

 13. Szociális intézmények fenntartása és működtetése

 14. Munkaerő-piaci programok megvalósítása

 

Munkaerő-piaci szolgáltatások jegyzéke:

Tevékenység körünk bővítése érdekében az alábbi munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtására készültünk fel:

 • pályaorientációs csoportos foglalkozás

 • álláskeresési technikák átadása

Megvalósított projektek:

 • 2007: SZOC-ITKR-07-A-0070: Szociális szolgáltatások normakiegészítő támogatása

 • 2007: SZOC-ITKR-07-A-0072: Szociális szolgáltatások normakiegészítő támogatása

 • 2008: NCA-EA-08-0635: Civil szervezetek működési támogatása

 • 2009: NCA-EA-09-0660: Civil szervezetek működési támogatása

 • 2010: TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0193: Gyermekek és fiatalok integrációs programja

 • 2010: TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0048: „Útjelző”-Komplex integrációs program a mélyszegénységben élők felzárkóztatásáért

 • 2012: TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0836: „Mozgasd át magad”- Egészségre nevelő és szemléletformáló program mozgásszegény életmódot folytatók számára Berettyóújfalu városában

 • 2013: TÁMOP-2.6.2-12/1-2013-0018: Munkaerő-piaci szolgáltatások bővítése az Érted Együtt Egyesületnél